Rabbitfield.com, a zita swoon fansite


Review – To play, to dream, to drift – A Zita Swoon anthology by Marc
November 22, 2009, 01:09 am
Filed under: Album reviews, Reviews, Zita Swoon | Tags: ,

Update: Nederlandse tekst bij de reacties.

According to pianist Leif Ove Andesnes experts and fanatic fans are the most difficult ones to convince. We count ourselves to the group of -oh well- fanatic fans and… the man is right. Yes, sometimes we lose ourselves in details, we mercilessly dispute the way a guitar line evolved, disagree with new artistic paths, or a whine endlessly when a favorite song is no longer on the setlist.
And yet … we still love this band and therefore we were eagerly looking forward to the release of Zita Swoon’s first career overview. We grabbed this double CD out of a transport crate at our local dealer and …

Two discs and a picture book, wrapped in some beautiful artwork became ours at a very competitive price.
While we notice that the picture book smells like a set of prepared marathon legs (imagine something like reflex spray), the first CD goes in the player. We are ready for a marathon by more than 15 years music.

Zita Swoon is not a band who narrows itself to a single style, which shows when listening to the first disc with the bands classics. There’s blues, pop, rock, bluesfolkfunk, and Zita Swoon. Quiet songs like ‘TV Song’, ‘Giving up the hero’ and ‘Hey you, whatshadoing?’ are alternated with songs that get you dancing, like ‘Jintro & the great Luna’, ‘Disco’, and ‘Thinking about you all the time’.
It’s not easy to go through a song catalog of 10 (semi-)studio albums, make a selection that fits on a single CD and satisfies all those damn fanatics, but we can only say that the courageous man who compiled this set found an ideal path that covers almost all the bands faces.
Almost, yes, because no song from “Plage Tattoo / Circumstances” made it to this discs, and that’s a pity. We realize these songs are difficult to fit in, and PT/C is the kind of album where “for the fans” can be applied … but like you start to love the strange habits of your friend as time goes by, we love those stranger elements in Zita Swoon.

Especially for the demanding fans (whining over an incomplete compilation), Stef Kamil and crew added a 2nd CD with previously unreleased music. While the golden path was paved with stones from the yellow brick road (aka the previously released albums) this CD contains the cobble stones that once served as a driveway to that road or were left along it: this is demo-land, and it is fantastic.
You’ll hear the band in a premature bluesy version when she was called ‘Kamil and the Beatband’ or ‘A Beatband’. ‘Two horses blues’ will make you think of dEUS’ ‘Suds and Soda’. You’ll wonder why ‘Big black tv cat’ and ‘A Jugboy = Lonely’ got new names (tip for interviewers!). You’ll hear Tom Barman, and will finally know how ‘A song about a girls’ sounded with Mauro and Guy Van Nueten.
In short: this is a gold mine, a gold mine with extras because you’re also getting 2 new songs: ‘Lonely Place’, which you could hear during the Dancing with The sound hobbyist performances, and the more recent ‘Wake Up for the trees’, a song that sounds like it was made to play between the audience, busker style, the way it all started.

For a moment the Zita Swoon story comes to an end, a 2 year break is coming up. First you’ll get to see them at the 15+ concerts and the 2nd Sound Hobbyist theater tour with Rosas, but afterwards Stef Kamil will go out to explore new paths, collect stones, create the Zita Swoon way (and convince those experts, fanatics, and everyone else… again).

Advertisements

2 Comments so far
Leave a comment

Volgens pianist Leif Ove Andesnes zijn kenners en fanatieke liefhebbers het allermoeilijkst te overtuigen. Wij rekenen onszelf tot de groep van fanatieke liefhebbers en moeten de man gelijk geven. Ja, wij verliezen ons wel eens in details, kunnen een ‘verkeerd geëvolueerd gitaarlijntje’ genadeloos met de grond gelijk maken, het grondig oneens zijn met nieuw gekozen artistieke paden, of een eind emmeren wanneer een favoriet nummer uit de setlist geschrapt wordt.
En toch… toch houden we van deze band en keken wij bijgevolg met ongeduld uit naar de release van van Zita Swoon’s eerste carrièreoverzicht. We grabbelden deze dubbel-cd bij onze plaatselijke dealer uit een transportkist en…

Twee schijven en een fotoboekje werden in een prachtige verpakking en tegen een zeer scherpe prijs ons deel.
Terwijl we merken dat het fotoboekje ruikt als een stel pas ingesmeerde marathonbenen gaat de eerste cd in de lader. We zijn klaar voor een marathon door meer dan 15 jaar muziek.

Zita Swoon is geen band die zich in een vakje laat stoppen en dat merk je meteen bij het beluisteren het eerste schijfje waarop de groep zijn klassiekers heeft samengebracht. Er is blues, pop, rock, bluesfolkfunk, en Zita Swoon. Ingetogen nummers als ‘Tv Song’, ‘Giving up the hero’ en ‘Hey you, whatshadoing?’ worden afgewisseld met heupbewerkers ‘Jintro & and the great Luna’, ‘Disco!’ en ‘Thinking about you all the time’.

Het is geen sinecure om uit een back catalogue van ondertussen 10 (semi-)studio albums een selectie te maken die op 1 cd past én daarmee al die verdomde fanatici tevreden te stellen, maar we kunnen enkel bevestigen dat de moedige mens die deze uitgave samenstelde de gulden middenweg gevonden heeft en quasi alle gezichten van de band aan bod laat komen.
Quasi, ja, geen enkel nummer uit ‘Plage tattoo/Circumstances’ haalde de eindmeet. We beseffen wel dat deze nummers moeilijk in te passen zijn, en dit het soort album is waar een ‘voor de liefhebbers’ nooit ver uit de buurt is… maar zoals je na verloop van tijd net van de vreemde gewoontes van je vriend of vriendin gaat houden, zo houden wij liefhebbers ook van de vreemde kantjes van Zita Swoon.

Speciaal voor de veeleisende liefhebbers, werd deze uitgave voorzien van een 2de cd met daarop niet eerder uitgegeven materiaal. Waar die gulden middenweg van hierboven met stenen uit de yellow brick road gebouwd was vind je op deze cd de kasseien die ooit als oprit naar die weg dienden of ongebruikt naast de weg bleven liggen: dit is demo-land, en het is er fantastisch.
Je hoort de band in bluesy premature versie toen ze nog ‘Kamil and the Beatband’ of ‘A Beatband’ heetten. Je zal bij ‘Two horses blues’ aan dEUS’s ‘Suds and Soda’ denken. Je zal je afvragen waarom ‘Big black tv cat’ en ‘A Jugboy = Lonely’ een nieuwe naam kregen (tip voor interviewers!). Je zal Tom Barman horen, en je komt ook eindelijk te weten hoe ‘A song about a girls’ had geklonken met Mauro en Guy Van Nueten erbij.
Kortom: dit is een goudmijn, een goudmijn mét dessert want helemaal achteraan vind je nog 2 nieuwe nummers: ‘Lonely Place’, dat je al kon horen tijdens Dancing with the sound hobbyist-optredens, en het nog recentere ‘Wake up for the trees’, een song die er eigenlijk om vraagt om in het publiek gespeeld te worden, busker style, zoals het ooit begon.

Heel even is het verhaal af. De volgende 2 jaar gaat Zita Swoon herbronnen. In het voorjaar wordt nog wel een 2de Sound Hobbyist-theatertour met rosas afgewerkt, maar daarna worden nieuwe paden gezocht, stenen gelegd, en pap gegeten (om sterk te zijn, voor kenners en fanatieke liefhebbers).

Marc
rabbitfield.com

Comment by Marc

ZS doesn’t have to convince me
touching me emotinally yes I like that

Comment by jm
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s